Krąg Biblijny

Od wielu lat spotykają się w naszej parafii ludzie, którym leży na sercu pogłębienie znajomości Pisma Świętego. Słowo Boże jest głównym źródłem objawienia się Boga.

Jeżeli masz pragnienie dowiedzenia się więcej, zrozumienia, wyjaśnienia trudnych miejsc w Biblii czy po prostu zapytania o rzeczy, których w Piśmie świętym nie rozumiesz, zapraszamy na spotkania, które odbywają się w poniedziałki po wieczornej Eucharystii.