Zapowiedzi przedślubne 13 – 20 maja

11. Wolniak Krystian

Szymańska Agnieszka

rozwiedziony

rozwiedziona

Bytom

Bytom

13.05; 20.05

 

Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym miejscowych Duszpasterzy.