Zapowiedzi przedślubne

3. Komar Adam

Gałkowska Kinga

wolny

wolna

Bytom

Toruń

25.03; 01.04

Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym miejscowych Duszpasterzy.