Boże Ciało 2024 r.

Czytaj dalej

Odpust parafialny 22 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej

Wigilia Paschalna 30 marca 2024 r.

Czytaj dalej

Wielki Piątek 20 marca 2024 r.

Czytaj dalej

Wielki Czwartek 28 marca 2024 r.

Czytaj dalej

ŚPIEWY

505

1. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił, albo w czym zawinił? * Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, * a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

2. Ludu, mój ludu… Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, * tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.

Czytaj dalej

Modlitwa Kongresu

MODLITWA KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO DIECEZJI GLIWICKIEJ
Ojcze Niebieski,
źródło życia i świętości!
Ześlij nam Ducha Świętego,
abyśmy coraz bardziej
miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii, który każdego dnia zapewnia nas:
„Ja jestem z wami”.

Czytaj dalej