Dzieci Maryi

Dzieci Maryi to grupa dziewcząt, które podczas szczególnych obchodów liturgicznych ozdabiają prezbiterium, niosąc sztandary.

Biały kolor ich strojów jest symbolem czystości, aby również w zewnętrzny sposób mogły naśladować Maryję i promować wartość czystości.

Spotkania grupy odbywają się w każdą sobotę (z wyjątkiem 1. soboty miesiąca) o godz. 9:00 w domu katechetycznym, na pierwszym piętrze.

Spotkania to czas:
– modlitwy,
– poznawania Boga, Maryi i świętych,
– rozmów i bycia razem,
– zabaw, śmiechu i radości.