Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Gdzie? Kiedy?

 • Właściwą parafią zawarcia małżeństwa i przeprowadzenia formalności przedślubnych jest parafia ZAMIESZKANIA (nie zameldowania!!!) jednego z narzeczonych. Jeśli ślub jest planowany w innej parafii, konieczna jest zgoda proboszcza parafii zamieszkania na przeprowadzenie formalności i zawarcie małżeństwa w naszej parafii.
 • W kancelarii parafialnej w każdy czwartek (z wyjątkiem wakacji i świąt) w godzinach 19:00-20:00 omawiane są sprawy przedmałżeńskie. Można umówić się telefonicznie na inny termin/godzinę (ks. Konrad 693 426 605).
 • Trzy do sześciu miesięcy przed planowanym ślubem należy zgłosić się do kancelarii w celu spisania ?protokołu? [poza wakacjami (urlopy) i styczniem (kolęda)].
 • Zapowiedzi są wygłaszane po spisaniu ?protokołu? kolejno przez 2 niedziele w parafii zamieszkania każdego z narzeczonych ? koniecznie muszą być wygłoszone przed terminem ślubu.

Przygotowanie kandydatów do sakramentu małżeństwa to wymagane:

 • cztery katechezy przedślubne (nauki ogólne ? np. przy parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu w poniedziałki o 19:00 – szczegóły : nauki_przedmałżeńskie) lub zamiennie można skorzystać z weekendu dla narzeczonych (szczegóły tutaj: weekend-dla-narzeczonych);
 • trzy indywidualne spotkania w poradni z doradcą życia rodzinnego (szczegóły tutaj: poradnia);
 • dzień skupienia dla narzeczonych – w wyznaczone soboty w kościele św. Jacka (dolny kościół) o godz. 10:00 (konkretne daty na stronie:  Dzień_skupienia)
 • przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania.

Dokumenty potrzebne do rozmowy z duszpasterzem (?protokołu?):

 • dowód osobisty (lub paszport);
 • metryka chrztu św. ważna 6 miesięcy od daty wydania. Nie jest konieczna, jeśli osoba była ochrzczona w parafii, w której będzie spisywany protokół;
 • świadectwo bierzmowania (jeśli nie zostało uwzględnione na świadectwie chrztu św.);
 • świadectwo (kościelne) ukończenia katechizacji z ostatniej szkoły ponadpodstawowej;
 • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny (do ślubu ?konkordatowego? – dokument jest ważny 6 miesięcy) lub akt zawartego wcześniej cywilnego związku małżeńskiego;
 • dane świadków (adresy, daty urodzenia, nr dowodów/paszportów oraz daty i miejsca wydania). Świadkowie powinni mieć ukończone 18 lat, mogą być tej samej płci. W zakrystii (przed ślubem) okazują swoje dowody osobiste (lub paszporty). Zachęca się, by wcześniej skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania.
 • jeśli narzeczony/narzeczona jest wdową/wdowcem, należy przedstawić akt zgonu małżonka.

Praktyczne informacje co do ceremonii ślubu:

Muzyka i śpiewy wykonywane podczas liturgii (w tym liturgii mszy świętej ślubnej) są dobierane zgodnie z obowiązującymi przepisami liturgicznymi. Na straży tych przepisów stoją duszpasterze i posiadający wymagane uprawnienia muzycy kościelni. Jeżeli chcemy, aby naszą mszę ślubną uświetnili swoją grą bądź śpiewem muzycy solowi (wokaliści lub instrumentaliści), upewnijmy się, czy proponowany przez nich repertuar jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Wszelkie propozycje, które nie spełniają tych przepisów NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE do wykonania podczas mszy świętej.

Dekoracja kościoła (kwiaty) powinna zostać omówiona z Siostrą Służebniczką NMP. Kwiaty, które narzeczeni zakupią, siostra odpowiednio ułoży.

Rejestracja liturgii może być filmowana oraz fotografowana za zgodą duszpasterza przez osobę/osoby do tego uprawnione.