Stowarzyszenie MB Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać: dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej; dla obojętnych religijnie i dla grzeszników ? łaskę nawrócenia; oraz dla wszystkich ? dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Apostolstwo działa oficjalnie w Polsce od 1987 roku. Liczy na terenie Polski ponad 400 tys. członków i 1100 zelatorów.

Członkowie starają się w swoim codziennym życiu wielbić i kochać Boga ponad wszystko, czcić i kochać Matkę Bożą, kochać bliźnich jako dzieci Boże i swoich braci w wierze, polecać Bogu i Matce Najświętszej różne intencje.

Nasza grupa spotyka się raz w miesiącu w czwartki, po Mszy św. wieczornej.