ŚPIEWY

505

1. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił, albo w czym zawinił? * Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, * a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

2. Ludu, mój ludu… Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, * tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.

Czytaj dalej

Organy – BERSCHDORF NEISSE 1908 r.

Czytaj dalej