Bierzmowanie 2. rok formacji

Daty spotkań niedzielnych (rozpoczynamy wspólną Eucharystią o godz. 18:00):

  • 15 października 2023 r.
  • 19 listopada 2023 r.
  • 17 grudnia 2023 r.
  • 21 stycznia 2024 r.
  • 18 lutego 2024 r.
  • 17 marca 2024 r.
  • 21 kwietnia 2024 r.
  • 19 maja 2024 r.