Przygotowanie do sakramentu Chrztu świętego

 • Chrzest należy zgłosić odpowiednio wcześniej w kancelarii w godzinach urzędowania. 
 • Rodziców oraz rodziców chrzestnych obowiązuje katecheza przedchrzcielna, która odbywa się w sobotę przed 2. niedzielą miesiąca o godzinie 16:00 w Domu Katechetycznym przy parafii, albo po indywidualnym ustaleniu z duszpasterzem. 
 • Niezbędne dokumenty do udzielenia chrztu świętego:
  – świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  – zaświadczenie ślubu kościelnego rodziców
  – zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania.
   
 • Jeśli dziecko zamieszkałe jest na terenie innej parafii, należy przedłożyć w kancelarii parafialnej zgodę księdza proboszcza parafii zamieszkania dziecka. 
 • Rodzicem chrzestnym może być osoba wierząca i praktykująca, to znaczy: ktoś, kto jest bierzmowany (ukończony 16 rok życia), codziennie się modli, w każdą niedzielę i święta uczestniczy w Eucharystii, systematycznie przystępuje do sakramentów świętych, nie żyje w związku niesakramentalnym (por. KPK 874). 
 • W naszej parafii chrzest święty udzielany jest w formie uroczystej w 2. niedzielę miesiąca, w czasie mszy św. o godzinie 11:00. Poza tym terminem i w formie mniej uroczystej udziela się sakramentu chrztu na wyraźne życzenie rodziców oraz w wypadkach, kiedy rodzice dziecka nie spełniają wszystkich warunków dotyczących życia sakramentalnego stawianych im przez Kościół. 
 • Od rodziców i chrzestnych wymaga się przystąpienia do sakramentu pokuty. 
 • Warto, żeby rodzice dziecka, chrzestni (oraz ewentualnie dorośli pragnący przygotować się do chrztu) zapoznali się z nauczaniem Kościoła Katolickiego zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego[1] nr 1213-1274 oraz z Kodeksem Prawa Kanonicznego [2] § 849-878. Warto również zajrzeć do Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 252-264 lub Youcat (Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych) nr 194-202. Wszelkie pytania i wątpliwości, które zrodziły się w trakcie czytania można skonsultować z księdzem w trakcie godzin urzędowania kancelarii parafialnej bądź też na spotkaniu przygotowującym bezpośrednio do sakramentu chrztu świętego. 
 • Dorośli, którzy nie przyjęli chrztu proszeni są o indywidualny kontakt z duszpasterzem.

———————————————————-
[1] http://www.katechizm.opoka.org.pl
[2] http://www.kodeksprawakanonicznego.pl