Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych[1]

240. Jak Stary Testament interpretuje chorobę?

W Starym Testamencie chorobę traktowano często, jako ciężki egzamin, przeciwko któremu buntowano się, w którym jednak można było rozpoznać element planu Bożego. Już u proroków pojawia się idea, wedle której cierpienie jest nie tylko przekleństwem i nie zawsze konsekwencją własnych grzechów, ale że jego cierpliwe znoszenie uzdalnia do bycia bardziej dla innych. [KKK[2] 1502]

241. Dlaczego Jezus tyle uwagi poświęcał chorym?

sakr_chor_awatar

Jezus przyszedł po to, aby ukazać miłość Bożą. Często czynił to w sytuacjach, kiedy człowiek czuje się szczególnie zagrożony: w czasie naszej słabości wywołanej chorobą. Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi na ciele i duszy, żebyśmy ponadto byli ludźmi wierzącymi i żebyśmy rozpoznawali przychodzące królestwo Boże. [KKK 1503-1505]
Niekiedy trzeba się naprawdę rozchorować, żeby doświadczyć, że zdrowi czy chorzy najbardziej potrzebujemy jednego: Boga. Poza Nim nie żyjemy. Dlatego chorzy i grzesznicy mają pewien wyjątkowy instynkt tego, co najistotniejsze. Już w NOWYM TESTAMENCIE właśnie chorzy szukali bliskości Jezusa, ?każdy starał się Go dotknąć, bo moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich? (Łk 6,19).

242. Dlaczego Kościół powinien szczególną troską otaczać chorych?

Jezus pokazuje nam: ?Kiedy cierpicie, niebo współcierpi z wami?. Bóg chce być rozpoznany nawet w ?bracie najmniejszym? (zob. Mt 25,40). Dlatego Jezus powierzył swoim uczniom troskę o chorych jako jedno z najważniejszych zadań. Nakazał im: ?Uzdrawiajcie chorych? (Mt 10,8), obiecując jednocześnie Bożą moc: ?w Moje imię będą wyrzucać demony (?) Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni? (Mk 16,17-18). [KKK 1506-1510]
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech chrześcijaństwa jest stawianie w centrum ludzi starych, chorych i potrzebujących opieki. Błogosławiona Matka Teresa, która zbierała do hospicjów umierających z zaułków Kalkuty, jest tylko jednym z ogniw w długim łańcuchu chrześcijanek i chrześcijan, którzy odkryli Chrystusa właśnie w tych wykluczonych i unikanych przez innych. Gdy chrześcijanie są nimi rzeczywiście, emanuje od nich uzdrawiająca moc. Niektórzy obdarzeni są nawet przez Ducha Świętego darem uzdrawiania innych z chorób ciała (dar uzdrawiania CHARYZMATY).

243. Dla kogo przewidziany jest sakrament namaszczenia chorych?

SAKRAMENT namaszczenia chorych może przyjąć każdy wierzący, którego zdrowie znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie. [KKK 1514-1515, 1528-1529]
Namaszczenie chorych można przyjmować wielokrotnie. Dlatego nie jest niczym bezsensownym, żeby także młodzi ludzie prosili o ten sakrament, gdy na przykład czeka ich trudna operacja. W takich okolicznościach wielu chrześcijan łączy namaszczenie chorych ze spowiedzią (czasem z całego życia). Chcą, gdyby taka była wola Boża, stanąć przed Nim z czystym sumieniem.

244. W jaki sposób udziela się sakramentu namaszczenia chorych?

Istotą obrzędu tego SAKRAMENTU jest namaszczenie świętym olejem czoła i rąk, czemu służą odpowiednie modlitwy. [KKK 1517-1519. 1531]

245. Co sprawia namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych obdarza pociechą, pokojem i siłą oraz ściśle jednoczy chorego w jego niedomaganiu i cierpieniu z Chrystusem. Bowiem Pan wziął na siebie nasze lęki i na swoim ciele poniósł nasze bóle. U niektórych namaszczenie chorych powoduje cielesne uzdrowienie. Jeśli jednak kogoś Pan zechce powołać do siebie, w sakramencie namaszczenia chorych obdarza go siłą w walce z ciałem i w zmaganiach duchowych w tym ostatnim okresie życia. W każdym wypadku namaszczenie chorych powoduje odpuszczenie grzechów. [KKK 1520-1523, 1532]
Wielu chorych obawia się tego SAKRAMENTU i odsuwają go na ostatni moment, ponieważ uważają, że jest rodzajem wyroku śmierci. Jest tymczasem dokładnie odwrotnie: namaszczenie chorych to rodzaj polisy na życie. Chrześcijanin towarzyszący choremu powinien usuwać te fałszywe obawy. Najczęściej bardzo ciężko chorzy intuicyjnie czują, że w tej chwili nie ma nic ważniejszego, niż natychmiast przylgnąć do Tego, który pokonał śmierć i jest samym życiem: do Jezusa Zbawiciela.

246. Kto może udzielać sakramentu namaszczenia chorych?

Namaszczenia chorych mogą udzielać tylko BISKUPI i KAPŁANI, ponieważ to sam Chrystus działa przez ten sakrament mocą ich święceń. [KKK 1516, 1530]

247. Co to jest Wiatyk?

Wiatyk to ostatnia KOMUNIA ŚWIĘTA, którą człowiek przyjmuje przed śmiercią. [KKK 1524-1525]
Rzadko kiedy Komunia jest tak potrzebna w życiu, jak w tym momencie, kiedy człowiek wyrusza w drogę, aby skończyć swoje ziemskie życie: w przyszłości będzie miał tylko tyle życia, na ile będzie zjednoczony (w komunii) z Bogiem.


[1] Youcat, nr 240-247.
[2] Katechizm Kościoła Katolickiego