Bierzmowanie – 1. rok formacji

Czym jest sakrament bierzmowania? – patrz tutaj

Poradnik: Jak przygotować się do sakramentu bierzmowania?– patrz tutaj

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

 1. Msze św. niedzielne,
 2. udział w katechezie szkolnej,
 3. comiesięczne spotkania niedzielne, połączone z udziałem we Mszy św. o godz. 18:00 wraz posługą na niej, (Na spotkania kandydat przynosi swoje PŚ)
 4. nabożeństwa różańcowe w październiku (5),
 5. Msze św. roratnie (4),
 6. nabożeństwach majowe (5),
 7. comiesięczna spowiedź.

Daty spotkań niedzielnych (rozpoczynamy wspólną Eucharystią o godz. 18:00)

 • 18 września 2022
 • 16 października 2022 
 • 20 listopada 2022
 • 18 grudnia 2022
 • 19 lutego 2023
 • 19 marca 2023
 • 16 kwietnia 2023
 • 21 maja 2023
 • 18 czerwca 2023.