Parafialna Rada Duszpasterska

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.

Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Gliwickiej: kliknij tutaj.

Skład obecnej Rady Duszpasterskiej naszej parafii został wyłoniony w czasie wyborów przeprowadzonych w dniu 13 września 2015 roku. Jej kadencja potrwa do października 2020 roku.

Radę tworzą następujące osoby:

L.p. Imię Nazwisko Funkcja w parafii Sposób wyboru
1.                 Tadeusz Bochenek nadzwyczajny szafarz Eucharystii z wyboru parafian
2.                 Grzegorz Dambiec Rodzina Błogosławionego Edmunda z wyboru parafian
3.                 Jarosław Demucha nadzwyczajny szafarz Eucharystii z nominacji proboszcza
4.                 Anna Dziadkiewicz Rodzina Błogosławionego Edmunda z wyboru parafian
5.                 Gabriela  Adamus   z wyboru parafian
6.                 Katarzyna Głuch organistka z nominacji proboszcza
7.                 Marzena Kamińska Szkoła Nowej Ewangelizacji z nominacji proboszcza
8.                 s. M. Julianna Kowalska przełożona klasztoru Sióstr Służebniczek z urzędu
9.                ks. Konrad Krzyż proboszcz z urzędu
10.             Benedykt Matysek zakrystianin, nadzwyczajny szafarz Eucharystii z wyboru parafian
         
         
11.             Aleksander Potocki nadzwyczajny szafarz Eucharystii z wyboru parafian
12.             Janina Rojowska   z nominacji proboszcza
13.              Grzegorz Rzeszutek   z nominacji proboszcza
14.             Anna Szewczyk Rodzina Błogosławionego Edmunda z wyboru parafian
15.             Roman Świętek nadzwyczajny szafarz Eucharystii, Szkoła Nowej Ewangelizacji z wyboru parafian
16.             Tadeusz Wieczorek   z wyboru parafian
17.             Sławomir Wujek nadzwyczajny szafarz Eucharystii z nominacji proboszcza
18.             Karina Zawadzka zarząd Caritas Parafialnej z wyboru parafian