Przygotowanie do 1. Komunii Świętej

Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej zasadniczo obejmuje dzieci klas 3. szkoły podstawowej.

Przygotowanie obejmuje uczestnictwo:
– w katechezie szkolnej,
– niedzielnej Mszy św.,
– Mszy św. szkolnej (wtorek godz. 16:30),
– nabożeństwach roku liturgicznego (różaniec, roraty, droga krzyżowa, nabożeństwa majowe).

Rodzice są zobowiązani do comiesięcznych spotkań w domu katechetycznym z duszpasterzem, w terminach ogłaszanych odpowiednio wcześniej w kościele (informację otrzymują także dzieci na katechezie).

Zwyczajowo uroczystość 1. Komunii Świętej przypada w naszej Parafii na 3. niedzielę maja.

Warto, żeby dziecko pierwszokomunijne wspólnie z rodzicami zapoznało się z nauczaniem Kościoła Katolickiego zawartym w katechizmie dla dzieci. Dla pogłębienia wiedzy można skorzystać również z: Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 1322-1405 oraz z Kodeksu Prawa Kanonicznego § 897-958, Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 271-294 lub Youcat (Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych) nr 208-223. Wszelkie pytania i wątpliwości, które zrodziły się w trakcie czytania można skonsultować z księdzem w trakcie godzin urzędowania kancelarii parafialnej bądź też na spotkaniu przygotowującym bezpośrednio do sakramentu pierwszej Komunii Świętej.