Caritas

Punkt Caritas czynny jest w czwartki w godzinach: 9:00 -11:00.

Od wielu lat przy naszej Parafii działa grupa Caritas. Jej podstawowym zadaniem jest pomoc osobom starszym, samotnym, chorym, niezaradnym życiowo oraz wspieranie rodzin wielodzietnych. Praca na rzecz Caritas jest pracą charytatywną. Podstawowym działaniem Caritas Parafialnej jest wydawanie żywności oraz odzieży potrzebującym.

Grupa Caritas najczęściej kojarzy się Parafianom ze sprzedażą świec wigilijnych i wielkanocnych, zniczy oraz ze zbiórkami do puszek. Cele tych zbiórek są różne. Czasami na zakupy artykułów spożywczych do paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych, czy też przyborów szkolnych, które trafiają do podopiecznych Caritas. Czasami zaś są to zbiórki diecezjalne lub ogólnopolskie związane z klęskami żywiołowymi, katastrofami w Polsce i na świecie. Dzięki siatce Caritas Internationalis trafiają w najdalsze punkty ziemi. Ratują, pomagają, dodają nadziei, są znakiem solidarności z ubogimi całego świata.

Jednakże prócz zbiórek do puszek Caritas przy naszej Parafii prowadzi wiele innych działań.

Każdego roku razem z MOPR-em organizuje wieczerzę wigilijną dla osób samotnych. Uczestniczy w niej 30 osób z naszej dzielnicy. Caritas finansuje wieczerzę, a MOPR przygotowuje dla uczestników paczki. Patrząc, w jaki sposób uczestnicy przygotowują się do tej wieczerzy, można zrozumieć, jak wielkie ma ona dla nich znaczenie. Pozwala osobom samotnym zebrać się w jednym miejscu i wspólnie, w godnych warunkach spożyć wieczerzę wigilijną.

Prócz tego wspomaga całoroczne dożywianie dwóch uczniów SP nr 21. Koszt całodziennego wyżywienia jednego ucznia przez cały rok szkolny to ok. 650 zł.

 

Caritas również dofinansowuje:

  • dożywianie uczniów w Gimnazjum nr 8
  • świetlicę dla osób starszych prowadzoną przez nasze Siostry

Bierze udział w akcjach:

  • „Plecak pełen uśmiech”
  • „Szlachetna paczka”

 

Jest jeszcze wiele innych działań, które podejmuje Caritas, a wynikających z potrzeby chwili. Ważnym zadaniem jest wydawanie żywności w ramach programów pomocowych sponsorowanych przez Unię Europejską. W 2013r. Caritas Parafialna wydała prawie 8,5 tony artykułów spożywczych o łącznej wartości prawie 27000 zł.

Członkowie grupy Caritas serdecznie dziękują wszystkim dobroczyńcom, którzy wspomagają Caritas modlitewnie, finansowo, czy też ofiarując odzież.