Caritas

Na chwilę obecną, ze względu na brak chętnych do pomocy, działalność parafialnej Caritas ZOSTAŁA ZAWIESZONA.

Zapraszamy chętnych do współpracy! 🙂

Punkt Caritas w Karbiu czynny jest w czwartki w godzinach: 9:00 -11:00.

Od wielu lat przy naszej Parafii działa grupa Caritas. Jej podstawowym zadaniem jest pomoc osobom starszym, samotnym, chorym, niezaradnym życiowo oraz wspieranie rodzin wielodzietnych. Praca na rzecz Caritas jest pracą charytatywną. Podstawowym działaniem Caritas Parafialnej jest wydawanie żywności oraz odzieży potrzebującym.

Grupa Caritas najczęściej kojarzy się Parafianom ze sprzedażą świec wigilijnych i wielkanocnych, zniczy oraz ze zbiórkami do puszek. Zebrane środki przeznaczane są m.in. na zakup artykułów spożywczych do paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych a także zakup przyborów szkolnych, które trafiają do podopiecznych Caritas. Czasami przeprowadzane zbiórki mają zasięg diecezjalny, a nawet ogólnopolski (klęski żywiołowe oraz katastrofy w Polsce i na świecie). Dzięki siatce Caritas Internationalis zebrane środki trafiają w najdalsze punkty ziemi. Ratują, pomagają, dodają nadziei, są znakiem solidarności z ubogimi całego świata.

Każdego roku razem z MOPR-em Caritas organizuje wieczerzę wigilijną dla osób samotnych (uczestniczy w niej 30 osób z naszej dzielnicy). Caritas finansuje wieczerzę, a MOPR przygotowuje dla uczestników paczki. Sposób, w jaki uczestnicy przygotowują się do tej wieczerzy, jest dowodem na to, jak wielkie ma ona dla nich znaczenie. Dzięki tej inicjatywie osoby samotne mogą zebrać się w jednym miejscu i wspólnie, w godnych warunkach i życzliwej atmosferze, spożyć wieczerzę wigilijną. 

Caritas wspomaga całoroczne dożywianie dwóch uczniów SP nr 21. (koszt całodziennego wyżywienia jednego ucznia przez cały rok szkolny to ok. 650 zł.)

Caritas dofinansowuje:

  • dożywianie uczniów w Gimnazjum nr 8
  • świetlicę dla osób starszych prowadzoną przez nasze Siostry Służebniczki.

Bierze udział w akcjach:

  • ?Plecak pełen uśmiechu?
  • ?Szlachetna paczka?.

Jest jeszcze wiele innych, wynikających z potrzeby chwili działań, które podejmuje Caritas. Ważnym zadaniem jest wydawanie żywności w ramach programów pomocowych sponsorowanych przez Unię Europejską (w 2013 r. Caritas Parafialna wydała prawie 8,5 tony artykułów spożywczych o łącznej wartości prawie 27000 zł).

Członkowie grupy Caritas serdecznie dziękują wszystkim dobroczyńcom, którzy wspomagają Caritas modlitewnie, finansowo, czy też ofiarując odzież.

Zapraszamy chętnych do pomocy i współpracy!