Siostry Służebniczki

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Śląskie)

Założyciel

Błogosławiony Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu k. Gostynia. Z rodzinnego domu wyniósł głęboką pobożność eucharystyczną i cześć do Maryi Niepokalanej. Pragnął zostać kapłanem, ale z powodu słabego zdrowia to pragnienie nigdy się nie zrealizowało. Jako młody utalentowany człowiek okazał się niezwykle wrażliwym na ludzką biedę, zwłaszcza dzieci i chorych. Mówiono o nim ?serdecznie dobry człowiek?. Początkowo sam niósł pomoc, a z czasem poszły jego śladem proste dziewczęta, które nazwał Służebniczkami Maryi Niepokalanej. Siostry od samego początku miały służyć dzieciom, ubogim i chorym w prostocie i pogodzie ducha. Edmund Bojanowski zmarł w 1871 r. w Górce Duchownej, pokazując swoim życiem, że ?każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca?.

Historia

Początki Zgromadzenia były bardzo trudne i niepozorne. 3 maja 1850 roku w Porzeczu została otwarta pierwsza Ochronka. Dzieci uczyły się w niej modlitwy, miłości do Boga i bliźniego oraz pracy. Wieczorami Ochronka służyła starszym dziewczętom, które siostry przygotowywały do pełnienia zadań przyszłych matek. Siostry zajmowały się także pielęgnacją chorych, często z narażeniem własnego życia i zdrowia. Z czasem siostry zaczęły nieść swoją posługę na terenie całej Polski, a także poza jej granicami, na terenach misyjnych w Afryce i na Wschodzie. W kraju powstała Rodzina bł. Edmunda dla osób świeckich, które pragną na wzór błogosławionego patrona pomagać potrzebującym. Również w Bytomiu-Karbiu, przy klasztorze sióstr działa taka wspólnota.

Duchowość

W życiu błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Maryja zajmowała miejsce szczególne, dlatego z woli Ojca Założyciela Zgromadzenie przyjęło duchowość Maryjną. Uczynił Niepokalaną patronką Zgromadzenia, a Jej Fiat ? ?Oto ja Służebnica Pańska? ? ideałem życia i wzorem służby dla każdej siostry.

?Ta najmniejsza i najuboższa społeczność cała się na służbę Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej poczętej oddaje, pełna dziecięcej czci i miłości ku Niej.? ? bł. Edmund Bojanowski (słowa z Reguły)

Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu-Karbiu

Pracują od roku 1903, dzięki staraniom proboszcza parafii św. Krzyża w Bytomiu, ks. Jana Kubotha. Przed wojną siostry pielęgnowały chorych, prowadziły szkołę, przedszkole oraz jadłodajnię. W 1954 r. zostały usunięte na dwa lata z klasztoru. Dzisiaj dalej służą w tym miejscu tym, którzy ich potrzebują. Obecnie jest tu 6 sióstr. Prowadzą ochronkę dla 2 grup dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Zajmują się także katechizacją, pracą w zakrystii i prowadzeniem Świetlicy Parafialnej dla Seniorów, Przyjaciół Misji, Rodziny bł. Edmunda oraz Szkolnego Koła Misyjnego.

Więcej na temat naszego Zgromadzenia zakonnego można przeczytać na stronie internetowej: www.sluzebniczki.pl

Strona Ochronki prowadzonej przez Siostry: http://www.ochronkabytom.pl/