Pogrzeb

Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są o każdej porze.
Kontakt: 32 281 16 15, albo: +48 693 426 605.

  • Formalności pogrzebowe można załatwić osobiście, przez najbliższych z rodziny bądź, jeśli jest to niemożliwe, znajomych lub sąsiadów osoby zmarłej. Parafia nie załatwia tych spraw telefonicznie ani poprzez pośrednictwo zakładów pogrzebowych.
  • Wymagane dokumenty potrzebne do pochówku osoby zmarłej:
    – skrócony odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
    – karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego;
  • Przy zgłoszeniu pogrzebu omawiane jest miejsce pochówku, koszt pogrzebu, a także rezerwacja grobu na 20 lat. W celu przedłużenia rezerwacji grobu po upływie 20 lat od pogrzebu należy wnieść stosowną opłatę w kancelarii parafialnej. W przeciwnym razie grób może zostać zlikwidowany.
  • Jeżeli pogrzeb kogoś z naszych zmarłych parafian ma odbyć się w innej parafii, należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z aktem zgonu, celem zapisania osoby zmarłej w księgach metrykalnych oraz uzyskania zgody na pochówek poza własną parafią.
  • Warto pamiętać o Mszy Świętej za osobę zmarłą.
  • Warto zaznajomić się z nauką Kościoła Katolickiego związaną z pogrzebem chrześcijańskim: Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1261 (dzieci zmarłe bez chrztu św.), oraz nr 1680-1690. Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1176-1185.