Katecheza

Katecheza przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych: w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.

Katecheza przygotowująca do przyjęcia Eucharystii (1. Komunii świętej) obejmuje dzieci klasy trzeciej szkoły podstawowej i realizowana jest u nas w ramach katechezy szkolnej. Dzieci uczęszczające do szkoły poza naszą parafią katechizowane są indywidualnie, po uprzednim uzgodnieniu z duszpasterzem i siostrą katechetką.
Niezależnie od powyższego rodzice dzieci są zobowiązani do udziału w comiesięcznych spotkaniach przygotowujących.

Katecheza przed bierzmowaniem trwa trzy lata i obejmuje młodzież gimnazjum albo starszą. Szczegółowy harmonogram znajduje się na podstronach.

Katecheza przedmałżeńska – szczegóły w zakładce Poradni Życia Rodzinnego.