Żywy Różaniec

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka” (bł. Jan Paweł II).
Od połowy XIX w. najbardziej popularną różańcową wspólnotę stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot w Lyonie w roku 1826. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątkę różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec.
Żywy Różaniec oznacza: życie według Ewangelii, żywcie wiarą, nadzieją i miłością.
W naszej parafii jest to liczna grupa, która spotyka się raz w miesiącu w czwartek, po Mszy św. wieczornej.