Jak przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania?

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzone jest w cyklu trzyletnim i zasadniczo obejmuje młodzież gimnazjalną.

  • Terminy spotkań i tematy dla poszczególnych klas dostępne są w stosownych zakładkach.
  • Termin udzielenia sakramentu bierzmowania zostaje podany kandydatom oraz ich rodzicom po decyzji ks. biskupa naszej diecezji.
  • Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, a pragną go przyjąć proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.
  • Sakrament bierzmowania mogą otrzymać osoby wierzące i praktykujące, przystępujące systematycznie do sakramentów świętych (spowiedź, komunia święta), uczestniczące w katechezie szkolnej, pragnące głosić Ewangelię poprzez świadectwo swojego życia (w słowie i czynie).
  • Wymagane dokumenty:
    – akt chrztu świętego.
  • Tradycyjnie bierzmowanie jest okazją wyboru świętego patrona, którego imię od teraz kandydat będzie nosił.
  • Świadek bierzmowania powinien być osobą wierzącą i praktykującą (bierzmowany!). Najlepiej gdyby był to rodzic chrzestny kandydata, rodzic bierzmowanego lub osoba bliska z rodziny lub przyjaciół.