Bieżące wytyczne dotyczące funkcjonowania naszego kościoła

wynikające ze Wskazań Biskupa Gliwickiego z dnia 19 kwietnia 2020 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697). (2020-04-22)

1.    Eucharystia

 1. Biskup nadal utrzymuje w mocy dyspensę od udziału w niedzielnej Mszy św. Oznacza to, że możemy, a w większości sytuacji nawet powinniśmy, nadal uczestniczyć w liturgii niedzielnej Mszy św. poprzez transmisję w mediach.
  Proponujemy również, aby bardziej wykorzystać Msze święte w dni powszednie, kiedy jest zdecydowanie mniej uczestników. Oczywiście taka Msza święta nie zastępuje niedzielnej, ale wiadomo, że wszyscy nie będziemy mogli być fizycznie obecni w niedzielę.

 2. W naszym kościele w Mszach świętych i nabożeństwach bezpiecznie może uczestniczyć 50 osób (nie licząc obsługi kościoła, służby liturgicznej i celebransów). Ze względu na konieczność zachowania bezpiecznej odległości, miejsca, które w kościele można zajmować, są oznakowane. Przed wyjściem z kościoła bardzo prosimy, aby kartkę na swoim miejscu odwrócić na drugą stronę, co jest dla służby kościelnej sygnałem do zdezynfekowania tego miejsca. W kościele pamiętamy również o zakrywaniu ust i nosa (nie dotyczy tylko celebransów).

 3. W naszym kościele niech mają pierwszeństwo rodziny i bliscy tych, w których intencji Eucharystia będzie sprawowana. Ufam, że stać nas na tyle wzajemnego zrozumienia i odpowiedzialności, żebyśmy nikomu nie musieli mówić, że powinien z kościoła wyjść (jak takie coś w ogóle powiedzieć i kto miałby to zrobić?).

 4. Komunię świętą rozdzielają tylko księża. Usilnie preferowanym sposobem przyjęcia komunii świętej jest sposób ?na rękę?.

 5. Należy także pamiętać by znak pokoju przekazywać jedynie przez skinienie głową.

2.    Pogrzeby

 1. Ceremonię pogrzebową należy ograniczamy do stacji w kościele (Msza św. bez trumny lub urny) oraz przy grobie. Co do rozmieszczenia wiernych w kościele w czasie Mszy św. pogrzebowej, należy zachować wskazania punku 1. a.

 2. W ceremonii pogrzebowej może uczestniczyć do 50 osób, nie wliczając w to ?osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy?. Natomiast w liczbie tej należy uwzględnić ministrantów.

 3. W czasie całej uroczystości pogrzebowej, jej uczestnicy, w tym posługujący są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Nie dotyczy to duchownego sprawującego liturgię oraz obrzędy na cmentarzu.

 4. Nie urządzamy konduktu pogrzebowego na cmentarz, by nie tworzyć zgromadzenia.

3.    Pierwsza spowiedź i Komunia święta

 1. Termin pierwszej spowiedzi i Komunii świętej zostaje przełożony na okres po 31 sierpnia br.

4.    Pokuta i pojednanie

 1. W związku ze złagodzeniem restrykcji państwowych, możliwe jest korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. Miejscem spowiedzi przed Mszami świętymi jest druga zakrystia. Jest także przygotowane miejsce do spowiadania w salce katechetycznej.

5.    Posługa chorym

 1. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa osób chorych, na chwilę obecną należy powstrzymujemy się jeszcze od odwiedzania chorych, poza wypadkiem niebezpieczeństwa śmierci.