W związku z nowymi obostrzeniami

W związku z aktualnymi wytycznymi epidemicznymi obecnie w naszym kościele może przebywać 50 osób jednocześnie.

Bardzo prosimy, aby wykorzystywać TYLKO miejsca oznaczone napisem „tu można siadać”. Jest ich tyle, ile trzeba.

Jeżeli wejdziesz do kościoła i zobaczysz, że wyznaczone miejsca są zajęte, nie bój się wrócić do domu. W obecnej sytuacji nie jest to związane z grzechem.

Ciągle aktualna jest dyspensa ks. Biskupa od udziału w niedzielnej Eucharystii, więc prosimy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek objawy infekcji nosa, gardła itp. o pozostanie w domach. Niech w tej sytuacji świętowanie Dnia Pańskiego wyrazi się w osobistej modlitwie, lekturze Pisma świętego czy transmisji Eucharystii w mediach.

Jednocześnie na ten czas obostrzeń, w niedzielę wprowadzona została dodatkowa Msza św. o godzinie 12:15.

Można przyjść, pomodlić się pomiędzy nabożeństwami, w dowolnym momencie w ciągu dnia. Wykorzystajmy również tę możliwość.

Zmiana godzin pracy kancelarii

Od 31 marca do 7 kwietnia kancelaria będzie nieczynna. W sprawach pogrzebowych prosimy kontaktować się osobiście z ks. Konradem, albo ks. Tomaszem. (693 426 605, albo 509 525 818).

Boże Narodzenie

Urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu.
(Łk 2,7)

Na świecie było Słowo,
świat dzięki Niemu zaistniał,
lecz świat Go nie rozpoznał.
Przyszło do swojej własności,
lecz swoi Go nie przyjęli.
(J 1,10n)

„I skoro nawet sam Bóg wielki mocny
Stał się z wyboru bezradny i mały
Trzeba w końcu w bezradność uwierzyć
By w nas dojrzały owoce mocnej wiary”
(Nasza Rodzina Poszerzona, To nie musi być tak)

W tym, co słabe, biedne, małe, bezradne i często trudne albo wręcz niemożliwe do uniesienia, narodził się nasz Zbawiciel. On rodzi się ciągle DLA NAS.

Niech te Święta – jak mówimy, inne niż dotychczas – będą prawdziwym Spotkaniem z Tym, który stał się Bogiem z nami. We wszystkim, co trudne i bolesne, On jest z nami. Przy całej niepewności, lęku i wątpliwościach, tego jednego możemy być pewni. Niech ta prawda nas podtrzymuje i niesie.


PIĘKNYCH (pomimo wszystko) I PEŁNYCH JEZUSOWEJ OBECNOŚCI ŚWIĄT JEGO NARODZENIA!Nowe obostrzenia epidemiczne

W związku z aktualnymi wytycznymi epidemicznymi obecnie w naszym kościele może przebywać 75 osób jednocześnie.

Bardzo prosimy, aby wykorzystywać TYLKO miejsca oznaczone napisem „tu można siadać”. Jest ich dokładnie tyle, ile trzeba.

Ciągle aktualna jest dyspensa ks. Biskupa od udziału w niedzielnej Eucharystii, więc prosimy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek objawy infekcji nosa, gardła itp. o pozostanie w domach. Niech w tej sytuacji świętowanie Dnia Pańskiego wyrazi się w osobistej modlitwie, lekturze Pisma świętego czy transmisji Eucharystii w mediach.

Jednocześnie na ten czas obostrzeń, w niedzielę wprowadzamy dodatkową Mszę św. o godzinie 12:15. Serdecznie zapraszamy!