Dopowiedzenie do dekretu ks. Biskupa

Dopowiedzenie do dekretu ks. Biskupa:
 
W niedzielę ks. Biskup uściślił nakaz odprawiania Mszy św. bez obecności ludzi, nawet dwóch czy trzech osób, a także osób które na danej Mszy miały zamówioną intencję.
 
W związku z tym Msze święte będziemy odprawiać poza zwyczajowymi godzinami, przed otwarciem lub po zamknięciu kościoła. Wszystkie zapisane intencje mszalne zostaną odprawione w określonych dniach, na które zostały zamówione.
 
Bardzo prosimy o zrozumienie tej trudnej sytuacji.