Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

25 marca na całym świecie będziemy obchodzili święto Zwiastowania Pańskiego. W tym również dniu tradycyjnie można w naszym kościele w sposób uroczysty podjąć ?Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą?.

Czym jest Duchowa Adopcja? To nie prawna, lecz duchowa adopcja dziecka, które jest zagrożone zabiciem w łonie swej mamy. Podejmowana jest osobista modlitwa w intencji uratowania życia dziecka, które jest tylko Bogu znane. To również modlitwa za tych wszystkich, od których zależy życie dziecka, czyli matki i ojca, personelu medycznego oraz tych, których zdanie się liczy dla matki. Adopcja trwa 9 miesięcy, czyli tyle ile noszenie dziecka w łonie matki.

Do kogo jest skierowana? Do każdego! Wszyscy mogą podjąć Duchową Adopcję. Od dziecka, które rozumie powagę sytuacji i ma wsparcie rodziców, (którzy przypomną o codziennej modlitwie), przez osoby dorosłe i w podeszłym wieku.

Jakie korzyści daje? Wierzymy, że dzięki tej modlitwie Bóg w swej dobroci, w sposób tylko sobie znany uratuje dziecko od aborcji. Dla osoby podejmującej adopcję korzyścią jest pogłębienie postawy za życiem i umocnienie moralności. Dla osoby, która popełniła aborcję jest czasem uleczenia.

Jak przystąpić? Można przystąpić do Duchowej Adopcji w każdym dniu roku, jednak zachęca się, aby wybrać dowolne święto Matki Bożej. Uroczyste ślubowanie powinno nastąpić w kościele lub podczas rekolekcji, jednak jeśli jest to niemożliwe z różnych przyczyn można podjąć Duchową Adopcję nawet prywatnie w domu.

Jak często można podejmować Duchową Adopcję? Co 9 miesięcy, ponieważ w trakcie podjęcia się modlitwy Duchowej Adopcji modlimy się wyłącznie za jedno dziecko. Dopiero po zakończeniu tej modlitwy, czyli po upływie 9 miesięcy można podjąć następną adopcję w intencji kolejnego dziecka.

Co jeśli zapomnę się pomodlić? Wydłuż o tyle dni czas modlitwy, jednak jeśli przerwa trwała zbyt długo, adopcja została przerwana i należy o tym powiedzieć w trakcie spowiedzi świętej. Pamiętaj, że podejmując Duchową Adopcję dajesz swoje słowo dziecku, że modlitwą chcesz wspomóc ratowanie jego życia.

 

Polecamy więcej informacji na stronach:

http://www.duchowa-adopcja.pl/

http://centrumzawierzenia.jasnagora.pl/dziela/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego/

http://blog.pro-life.pl/opracowania/duchowa-adopcja/