Zalecenia związane z pandemią koronawirusa

Bracia i Siostry,

poniżej przedstawiamy ważniejsze zalecenia Konferencji Episkopatu Polski, a także Biskupa Gliwickiego związane z ochroną nas wszystkich w sytuacji zagrożenia koronawirusem:

  1. do 29 marca obowiązuje dyspensa (zwolnienie) z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej dla: wszystkich starszych osób, osób z objawami infekcji (kaszel, podwyższona temperatura, katar), dzieci i młodzieży oraz sprawujących nad nimi opiekę; a także wszystkich, którzy obawiają się zakażenia. Prosimy, aby z tej dyspensy korzystać ? nieuczestniczenie we Mszy w takich przypadkach nie jest grzechem;
  2. zachęcamy wtedy do modlitwy w domu, szczególnie w gronie rodziny;
  3. wyraźnie zachęcamy do przyjmowania Komunii na rękę (na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie robimy krok w bok i na oczach szafarza, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust; zwracamy jednocześnie uwagę, aby na dłoni nie pozostawić okruszków Ciała Pańskiego);
  4. znak pokoju przekazujemy przez skinienie głową;
  5. rezygnujemy z używania wody święconej przy drzwiach w kościele;
  6. przypominamy, że wszyscy kapłani i szafarze Komunii Świętej zawsze dezynfekują ręce przed i po liturgii;
  7. zachęcamy do pomocy starszym i potrzebującym, np. przez pomoc w zakupach.

Zapewniamy o naszej modlitwie i duchowej łączności z Wami wszystkimi.

Wasi duszpasterze