Nowe wytyczne dotyczące udziału we Mszy św. w czasie pandemii.

W związku ze zmianami dotyczącymi ograniczeń czasu epidemii oraz Wskazaniami Biskupa Gliwickiego z dnia 19 kwietnia br., począwszy od poniedziałku, 20 kwietnia wznawiamy odprawianie Mszy św. i nabożeństw z udziałem ludu w naszym kościele, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Bardzo ważnym ograniczeniem jest liczba osób uczestniczących w liturgii. W naszym kościele jednocześnie w nabożeństwie może uczestniczyć 50 osób. Oznacza to, że nie powinniśmy mieć problemu w dni powszednie, jednak w niedzielę to ograniczenie będzie nadal dotkliwe. Bardzo prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do tego wymogu. W kościele na ławkach będą naklejone białe kartki, oznaczające miejsca, w których można siedzieć (żeby zachować bezpieczne odległości).

Usilnie prosimy o korzystanie z tej dyspensy naszych Seniorów (60+). Kochani, jesteście w grupie podwyższonego ryzyka. Nie jest to ani wasza wina, ani też zasługa. Ale nie narażajcie na zarażenie siebie, ani na to, że przeniesiecie zarażenie na innych!

Ks. Biskup nadal utrzymuje w mocy dyspensę od udziału w niedzielnej Mszy św. Oznacza to, że możemy, a w większości sytuacji nawet powinniśmy, nadal uczestniczyć w liturgii niedzielnej Mszy św. poprzez transmisję w mediach. Proponujemy również, aby bardziej wykorzystać Msze święte w dni powszednie, kiedy jest zdecydowanie mniej uczestników. Oczywiście taka Msza święta nie zastępuje niedzielnej, ale wiadomo, że wszyscy nie będziemy mogli być fizycznie obecni w niedzielę.

W naszym kościele niech mają pierwszeństwo rodziny i bliscy tych, w których intencji Eucharystia będzie sprawowana. Ufam, że stać nas na tyle wzajemnego zrozumienia i odpowiedzialności, żebyśmy nikomu nie musieli mówić, że powinien z kościoła wyjść (jak takie coś w ogóle powiedzieć i kto miałby to zrobić?).

Komunii świętej zasadniczo udzielać będziemy na rękę. Przed i po rozdawaniu Komunii św. księża będą dezynfekować ręce. Przy podchodzeniu do Komunii świętej pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy sobą.

Przypominamy, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu, zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.