Pielgrzymka do Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie – 8 września 2018