Pismo Święte – miejsce spotkania z Żywym Bogiem

Czasem warto usiąść i poczytać… 🙂

W obecnym czasie, kiedy dostęp do liturgii mamy
utrudniony, ograniczony, kiedy niektórzy z bólem mówią, że ostatni raz
sakramentalną Komunię świętą mogli przyjąć przed ponad miesiącem, warto sięgnąć
po księgę Biblii – Słowo Boga, który z miłością i troską nieustannie
do nas mówi, ale też słucha (to chyba nawet pierwsze?). Tak – czytając Słowo,
jesteśmy jednocześnie przez Boga słuchani!

Kto regularnie sięga do Słowa – może znaleźć wsparcie i umocnienie w tej
praktyce. Dla kogoś, kto dotychczas jakoś rzadziej korzystał z tej formy modlitwy,
może się rozpocząć nowe, piękne doświadczenie?.

OWOCNEJ LEKTURY! 🙂

Tekst zaproponowany w tekście do czytania / rozważenia: J 20,19-23 (czyli: Ewangelia wg św. Jana, rozdział 20., wersety od 19. do 23.)

Jeżeli komuś wygodniej, to można bez problemu znaleźć całe Pismo święte w Internecie (za darmo!):
https://biblia.deon.pl/ (Biblia Tysiąclecia)
https://www.biblia.info.pl/biblia.html (tu mamy do dyspozycji różne tłumaczenia)
http://biblia.oblubienica.eu/ (tylko Nowy Testament; tekst oryginalny, grecki z podpisanym dokładnym tłumaczeniem na język polski)