WOLNOŚĆ DO BYCIA DZIECKIEM – homilia


Homilia z Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki, 2010-01-01, WOLNOŚĆ DO BYCIA DZIECKIEM, ks. Konrad