KTO JEST MĘDRCEM? – homilia


Homilia z Uroczystości Objawienia Pańskiego 2018, KTO JEST MĘDRCEM?, ks. Józef