KTO JEST MĘDRCEM? – homilia

Homilia z Uroczystości Objawienia Pańskiego 2018, KTO JEST MĘDRCEM?, ks. Józef: