ZMIANA GODZIN MSZY ŚWIĘTYCH

W czasie ferii szkolnych Msze święte w dni powszednie będą odprawiane naprzemiennie: rano i wieczorem. I tak: w poniedziałki, środy i piątki Msza św. będzie odprawiana rano o godzinie 7:00, natomiast we wtorki, czwartki i soboty – wieczorem, o godzinie 18:00. Tak będzie już od poniedziałku 29 stycznia do soboty, 10 lutego. W trakcie ferii zimowych godziny Mszy św. niedzielnych pozostają bez zmian.

Poniedziałek: 7:00
Wtorek: 18:00
Środa: 7:00
Czwartek: 18:00
Piątek: 7:00
Sobota: 18:00 (niedzielna)
Niedziela: 7:30, 9:15, 11:00, 18:00