Kazania pasyjne – Gorzkie Żale 2023

Temat: Eucharystia jako przyjęcie miłości Jezusa oraz ofiarowanie jej bliźnim.

Kazania głosi ks. Konrad Krzyż.

1. Co znaczy zasiąść z Jezusem do jednego stołu? Co przynoszę w ofierze na Eucharystię [J 12, 1-11];

2. Dlaczego Pan Jezus obmył swoim uczniom nogi? Nasze rozumienie symboli obecnych podczas Eucharystii [J 13, 1-11];

3. Przykazanie wzajemnej miłości przepustką do wspólnoty z Chrystusem i braćmi. Przemieniająca moc Eucharystii [J 13, 31-35];

4. Zjednoczenie z Chrystusem. Trwałość owoców Eucharystii. [J 15,1-11];

5. Jedność uczniów Chrystusa, Eucharystia buduje Kościół. [J 17,20-26];

6. Tajemnica życiodajnej śmierci Chrystusa. [J 19, 28-37];